Rýchle a pružné riešenia pre každého
Našim cieľom sú trvalé služby s vysokou kvalitou, aby všetci naši klienti boli spokojní.

Predstavujeme sa: Naše služby


Našim klientom prinášame nové inovatívne riešenia pre konkrétne požiadavky v oblasti výrobných služieb a externej pracovnej sily.


Flexibilné riešenia

Dočasné pridelenie zamestnancov

Flexibilne meniť počet interných zamestnancov podľa Vašich momentálnych potrieb Vám umožníme dočasným pridelením zamestnancov.

Službu je možno využiť nie len na nárazové práce, ale i na dlhodobé práce pri nutnosti zvýšenia potreby pracovných síl v opakujúcich sa sezónnych špičkách a vo všetkých ďalších prípadoch, kedy to charakter výroby vyžaduje.

AVEC trade disponuje značnou skupinou pracovníkov pracujúcich v rôznych segmentoch priemysle s pracovnými a hygienickými návykmi pre plnohodnotné realizáciu pracovnej služby u našich klientov.

 Máte otázku?