Rýchle a pružné riešenia pre každého
Našim cieľom sú trvalé služby s vysokou kvalitou, aby všetci naši klienti boli spokojní.

Predstavujeme sa: Naše služby


Našim klientom prinášame nové inovatívne riešenia pre konkrétne požiadavky v oblasti výrobných služieb a externej pracovnej sily.


Flexibilné riešenia

Dočasné pridelenie zamestnancov

Flexibilne meniť počet interných zamestnancov podľa Vašich momentálnych potrieb Vám umožníme dočasným pridelením zamestnancov.

Službu je možno využiť nie len na nárazové práce, ale i na dlhodobé práce pri nutnosti zvýšenia potreby pracovných síl v opakujúcich sa sezónnych špičkách a vo všetkých ďalších prípadoch, kedy to charakter výroby vyžaduje.

AVEC trade disponuje značnou skupinou pracovníkov pracujúcich v rôznych segmentoch priemysle s pracovnými a hygienickými návykmi pre plnohodnotné realizáciu pracovnej služby u našich klientov.


Part time job riešenia

Personálny asistent

Ponúkame Vám asistenčný systém riadenia interných a externých zamestnancov, od ich náboru až po ich obsadzovanie na pracovné zmeny týmito zamestnancami s využitím interaktívnej komunikácie na webovej aplikácii.

Hlavnou a základnou úlohou Personálneho asistenta je zabezpečiť Vám úplnú obsadenosť v systéme zadaných pracovných zmien zamestnancani klienta registrovanými v systéme personálny asistent.

Brigádnicky servis - E-Supplies

Brigádnici sú pracovné kapacity využívané keď je neefektívne zamestnávať pracovníkov na trvalý pracovný pomer a keď špecifickosť potreby vyžaduje externý zdroj pracovnej sily.

Elektronizáciou obslužných procesov pri práci s brigádnikmi Vám poskytujeme elektronickú agentúru práce E-Supplies.

  • Umožníme elektronicky on-line zadávať požiadavku na zabezpečenie brigádnikov, v ktoromkoľvek čase.
  • Vytvoríme pre Vás skupinu brigádnikov, ktorú zaškolíme na práce u Vás.
  • Zabezpečíme obsadenie pracovných zmien zaučenými a zaškolenými brigádnikmi.
  • On-line Vás informujeme o obsadenosti pracovných zmien.
  • Klient brigádnika, ktorý u neho vykonáva práce, organizuje prostredníctvom E-Supplies, na pracovisku ho iba kontroluje a vydáva v tejto súvislosti pokyny.
 Máte otázku?